Warunki i zasady

VIA OUTLETS

OGÓLNE WARUNKI I ZASADY STRONY INTERNETOWEJ

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2018

Niniejsze warunki i zasady („Warunki”) regulują zasady utrzymywania przez nas witryny www.wroclawfashionoutlet.com („Witryna”) oraz dostęp do niej i korzystanie z niej przez Użytkowników, bez uszczerbku dla wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

Należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki przed skorzystaniem z Witryny. Korzystając z Witryny, Użytkownik potwierdza, że niniejsze Warunki są wiążące. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z tymi Warunkami, nie powinien korzystać z Witryny.      

Witryna jest obsługiwana i utrzymywana przez VIA Wrocław spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną pod numerem KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) 0000289374 (prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy 19.864.500,00 PLN, numer NIP 5272552242, z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, Polska. Odniesienia w niniejszych Warunkach do „VIA Outlets”, „my”, „nas” lub „nasz” stanowią odniesienie do tego podmiotu.

Warunki te mogą ulegać okresowym zmianom. Aktualna wersja Warunków zostanie opublikowana na tej stronie. Użytkownik powinien regularnie odwiedzać tę stronę i przeglądać niniejsze Warunki, ponieważ uznajemy, że Użytkownik akceptuje takie zmiany i zgadza się, że zmiany te są wiążące, jeśli będzie nadal korzystać z Witryny po opublikowaniu dowolnych zmian w niniejszych Warunkach.

Niniejsze Warunki nie wpływają na prawa ustawowe Użytkownika.

 

1. Ochrona prywatności

2. Inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Użytkownika

3. Własność

4. Dostępność i błędy

5. Korzystanie z Witryny przez Użytkownika

6. Opis Produktów i/lub Usług oraz pozostałe informacje

7. Witryny internetowe osób trzecich

8. Odsyłacze do naszej Witryny

9. Odpowiedzialność

10. Zabezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialności

11. Prawo właściwe i jurysdykcja

12. Postanowienia ogólne

13. Pytania lub zażalenia