Ogólne warunki korzystania z WI-FI

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z WI-FI

Data: 17.06.2018

Niniejsze ogólne warunki dotyczą bezpłatnego korzystania z sieci Wi-Fi Wrocław Fashion Outlet („Centrum”). Logując się do sieci Wi-Fi Centrum, potwierdzacie Państwo zapoznanie się i zrozumienie niniejszych Ogólnych Warunków i swoją zgodę na nie. W przypadku braku zgody na niniejsze Ogólne Warunki, nie należy korzystać z Usługi.

Niniejsze Ogólne Warunki oraz wszystkie zmiany do nich są w każdym czasie dostępne na stronie internetowej Centrum: www.wroclawfashionoutlet.com.

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. KORZYSTANIE Z SIECI WI-FI

4. BEZPIECZEŃSTWO

5. TREŚĆ

6. GWARANCJE

7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10. ODSTĄPIENIE

11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA

12. JURYSDYKCJA

13. ZMIANA NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW

14. WERSJA OBOWIĄZUJĄCA ZGODNIE Z PRAWEM